Rare & Low-production

Shui Mi Xiang, Juicy Honey Peach Phoenix Dan Cong (Off-Trail Oolong)

Shui Mi Xiang, Juicy Honey Peach Phoenix Dan Cong (Off-Trail Oolong)

$30.00

 

Ba Xian Xiang, Eight Immortals Phoenix Dan Cong Oolong (Off-Trail Oolong)

Ba Xian Xiang, Eight Immortals Dan Cong Oolong from Fenghuang (also known as Phoenix) Mountain, near Chaozhou in the Guangdong Province of China

$63.00

 

Tong Tian Xiang, Ginger Phoenix Dan Cong Oolong (Off-Trail Oolong)

Tong Tian Xiang, Ginger Phoenix Dan Cong Oolong (Off-Trail Oolong)

$37.00

 

Aged Tie Luo Han Wuyishan Rock Oolong (Off-Trail Oolong)

Aged Tie Luo Han Wuyishan Rock Oolong (Off-Trail Oolong)

$35.00

 

Mo Li Xiang, Jasmine Phoenix Dan Cong Oolong (Off-Trail Oolong)

Mo Li Xiang, Jasmine Phoenix Dan Cong Oolong (Off-Trail Oolong)

$44.00

 

Drunken Begonia, Zui Hai Tang (Off-Trail Oolong)

Drunken Begonia, Zui Hai Tang (Off-Trail Oolong)

$100.00

 

Old Man Dong Ding (Off-Trail Oolong)

Old Man Dong Ding (Off-Trail Oolong)

$85.00

 

Anxi Tie Guan Yin / MaoCha Unfinished

Anxi Tie Guan Yin/MaoCha Unfinished

$22.00

 

Tie Guan Yin, Anxi Watermelon Aroma (Off-Trail Oolong)

Tie Guan Yin, Anxi Watermelon Aroma (Off-Trail Oolong)

$28.00

 

Tie Guan Yin, Organic Top/Handmade Tie Guan Yin (Off-Trail Oolong)

Tie Guan Yin, Organic Top/Handmade Tie Guan Yin (Off-Trail Oolong)

$32.00

 

Rougui Wuyishan Rock Oolong (Off-Trail Oolong)

Rougui Wuyishan Rock Oolong (Off-Trail Oolong)

$30.00

 

Sparrow Tongue Wuyishan Rock Oolong (Off-Trail Oolong)

Sparrow Tongue Wuyishan Rock Oolong (Off-Trail Oolong)

$30.00