Rare & Low-production

Jin Jun Mei Tongmu Golden Eyebrow (Off-Trail Black)

Jin Jun Mei Tongmu Golden Eyebrow (Off-Trail Black)

$12.00

 

Wild Lapsang Souchong Unsmoked Tongmu Mtn (Off-Trail Black)

Wild Lapsang Souchong Unsmoked Tongmu Mtn (Off-Trail Black)

$9.00

 

Golden Bud Dian Hong, Nonpareil Yunnan Gold (Off-Trail Black)

Golden Bud Dian Hong, Nonpareil Yunnan Gold (Off-Trail Black)

$6.00

 

Golden Dian Hong Pagoda, Yunnan Gold Flower (Off-Trail Black)

Golden Dian Hong Pagoda, Yunnan Gold Flower (Off-Trail Black)

$24.00

 

Wild High-Mountain Black (Off-Trail Black)

Wild High-Mountain Black (Off-Trail Black)

$25.00