Rare & Low-production

Jin Jun Mei, Golden Eyebrow (Off-Trail Black)

Jin Jun Mei, Golden Eyebrow (Off-Trail Black)

$29.00

 

Golden Dian Hong Pagoda, Yunnan Gold Flower (Off-Trail Black)

Golden Dian Hong Pagoda, Yunnan Gold Flower (Off-Trail Black)

$24.00

 

Golden Bud Dian Hong, Nonpareil Yunnan Gold (Off-Trail Black)

Golden Bud Dian Hong, Nonpareil Yunnan Gold (Off-Trail Black)

$17.00

 

Wild High-Mountain Black (Off-Trail Black)

Wild High-Mountain Black (Off-Trail Black)

$25.00